Baricitinib v terapii revmatoidní artritidy

MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.

Terapie revmatoidní artritidy (RA) byla v posledních desetiletích obohacena o celou řadu léčebných prostředků s různým mechanismem účinku, ovlivňujícím cíleně prozánětlivé cytokiny a kostimulační molekuly. Inhibitory… celý článek >>

 

sarilumab

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.; MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

Sarilumab představuje novou účinnou možnost v léčbě revmatoidní artritidy. V kombinaci s metotrexátem i v monoterapii vede v porovnání s adalimumabem u nemocných s aktivní středně těžkou až těžkou revmatoidní artritidou k… celý článek >>

 

tofacitinib

prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Tofacitinib je inhibitor Janusových kináz (JAK), preferenčně JAK1/3, jenž byl zkoušen u pacientů s revmatoidní artritidou, kteří dosud nebyli léčeni metotrexátem, pacientů s nedostatečným účinkem různých konvenčních… celý článek >>

 

Nové možnosti cílené léčby karcinomu štítné žlázy

MUDr. Kateřina Kopečková

Cílená terapie přinesla významný pokrok v léčbě karcinomu štítné žlázy. Pacienti s onemocněním refrakterním vůči léčbě radioaktivním jodem mohou mít nyní prospěch z terapie sorafenibem, lenvatinibem, vandetanibem nebo… celý článek >>

 

olaparib

doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

Olaparib je první ze skupiny inhibitorů PARP, léků, které zasahují do mechanismů oprav DNA v nádorové buňce. Je registrován pro perorální použití v udržovací léčbě u pacientek s recidivou ovariálního karcinomu senzitivní k… celý článek >>

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky