Koncept NEDA jako výsledek léčby roztroušené sklerózy

MUDr. Radek Ampapa

Roztroušená skleróza (RS) je chronické autoimunitní onemocnění, v jehož patologii hrají důležitou roli nejen zánětlivé, ale i neurodegenerativní mechanismy. V posledních letech byly do klinické praxe léčby RS uvedeny nové… celý článek >>

 

Alemtuzumab v léčbě roztroušené sklerózy

doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.; MUDr. Zbyšek Pavelek

Alemtuzumab je indikován k léčbě relabující-remitentní formy roztroušené sklerózy. Oproti stávajícím lékům má nový mechanismus účinku a farmakokinetický profil bez klinicky významných lékových interakcí. Jeho účinnost… celý článek >>

 

Ixekizumab

MUDr. Veronika Slonková, Ph.D.

Psoriáza je chronické imunitně zprostředkované zánětlivé kožní onemocnění, v jehož imunopatogenezi je klíčovým efektorovým cytokinem interleukin-17A. Inhibitory interleukinu-17 tvoří nejnovější skupinu monoklonálních… celý článek >>

 

Nová doporučení pro léčbu revmatoidní artritidy

prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

V letošním roce vydaly Evropská liga proti revmatismu a Česká revmatologická společnost přepracovaná Doporučení pro léčbu revmatoidní artritidy (RA). Důraz je kladen na včasnou diagnostiku onemocnění a okamžité zahájení… celý článek >>

 

Inhibice IL-17 – nový směr biologické léčby spondyloartritid

MUDr. Martina Olejárová, CSc.

Interleukin-17 je prozánětlivě působící cytokin, který hraje důležitou úlohu při rozvoji spondyloartritid i s nimi asociovaných onemocnění (psoriáza, Crohnova choroba apod.). Je produkován různými buňkami (např. lymfocyty… celý článek >>

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky