Secukinumab v léčbě ankylozující spondylitidy

Prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Ankylozující spondylitida je chronické revmatické onemocnění, jehož charakteristickým projevem je zánět s kostní novotvorbou postihující axiální skelet. Farmakologickým základem léčby ankylozující spondylitidy jsou… celý článek >>

 

ASU (Piascledine) v léčbě osteoartrózy

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

ASU (Piascledine) je léčivý přípravek s chondroprotektivními a protizánětlivými vlastnostmi. Obsahuje výtažky z avokáda a sójových bobů. Směs léčivých látek se označuje zkratkou ASU (z anglického „avocado/soybean… celý článek >>

 

Paliperidon v léčbě schizoafektivní poruchy

Prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D.

Schizoafektivní porucha je kontroverzní diagnóza. Psychiatři všeobecně uznávají, že mnozí pacienti s psychotickými příznaky hladce nezapadají do kraepelinovské diagnostické dichotomie, nenaplňují zcela kritéria pro schizofrenii… celý článek >>

 

Monitorování bezpečnostních rizik léčby relabující-remitentní roztroušené sklerózy

MUDr. Radek Ampapa

Různé nežádoucí účinky léků pro terapii relabující-remitentní roztroušené sklerózy kladou na lékaře vysoké nároky při léčbě těchto pacientů s RRRS. Poměr přínosu a bezpečnosti léčby je stále častěji diskutovaným… celý článek >>

 

Účinnost a bezpečnost golimumabu u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou navzdory léčbě metotrexátem – pětileté výsledky studie GO-FORWARD

Golimumab (GOL) je humánní monoklonální protilátka proti TNF-α. V kombinaci s metotrexátem (MTX) je indikován k léčbě středně až velmi aktivní revmatoidní artritidy (RA) u dospělých pacientů s nedostatečnou odpovědí na… celý článek >>

 

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Účinnost a bezpečnost alirocumabu v porovnání se současnými hypolipidemiky – studie ODYSSEY OPTIONS II

Snížení koncentrace LDL-cholesterolu je spojeno se snížením rizika kardiovaskulárních (KV) příhod. Část pacientů však ani při maximalizaci dostupných terapeutických možností nedosáhne cílových hodnot, nebo není schopna v… celý článek >>

 

Stane se ateroskleróza vyléčitelným onemocněním? (komentář)

Doc. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D.

Konzistence kvalitativních vlastností glykosylované monoklonální protilátky adalimumabu

Adalimumab je rekombinantní plně humánní monoklonální IgG1 protilátka, která se specificky váže na tumor nekrotizující faktor (TNF); z chemického hlediska se jedná o glykoprotein tvořený 1 330 aminokyselinami. V České republice… celý článek >>

 

Komentář ke studii

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky