Ezetimib/atorvastatin – nová kombinace hypolipidemik

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC

Léčba hypercholesterolemie je jednou z nejdůležitějších součástí primární i sekundární prevence kardiovaskulárních onemocnění. Monoterapie statiny je často nedostatečná, a proto fixní kombinace ezetimibu s atorvastatinem… celý článek >>

 

Dulaglutid – nový přípravek k léčbě diabetes mellitus 2. typu

MUDr. Marcela Szabó

Současná diabetologie patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející lékařské obory. Výraznou proměnou prochází zejména léčba diabetes mellitus 2. typu, která je založena na individualizaci – terapie má být pro každého… celý článek >>

 

Bisoprolol a perindopril – optimální kombinace pro nemocné s ICHS a srdečním selháním

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.; prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.; prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC

Fixní kombinace dvou léků zlepšuje adherenci/compliance pacientů k léčbě, a vede tak i ke zlepšení kontroly základního onemocnění. Dvojkombinace jsou dnes doporučovány v léčbě hypertenze, diabetes mellitus či dyslipidemie. V… celý článek >>

 

edoxaban

doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Edoxaban patří do skupiny antikoagulačních látek nezávislých na vitaminu K. Jeho antikoagulační účinek je zajištěn inhibicí faktoru Xa. Účinnost a bezpečnost edoxabanu byly testovány ve třech významných srovnávacích… celý článek >>

 

dalbavancin

prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.

Dalbavancin je nové lipoglykopeptidové antibiotikum, které bylo uvedeno na trh v České republice v průběhu roku 2016. Účinek dalbavancinu je podobný jako účinek vankomycinu nebo teikoplaninu, je však přibližně 10krát silnější.… celý článek >>

 

Systolická hypertenze a pulsní tlak – kardiovaskulární riziko a současné možnosti léčby

MUDr. Ivan Řiháček, Ph.D.

Systolický a pulsní tlak mají ve věku nad 55 roků lepší předpovědní hodnotu kardiovaskulárního rizika než diastolický tlak. Zvýšení systolického a pulsního tlaku je způsobeno zhoršením poddajnosti elastických tepen.… celý článek >>

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky