Sakubitril/valsartan v léčbě chronického srdečního selhání

Doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.

Sakubitril/valsartan je nový lék indikovaný k terapii dospělých pacientů se symptomatickým chronickým srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí. Jedná se o kombinaci inhibitoru neprilysinu, enzymu degradujícího… celý článek >>

 

Metastatický kastračně rezistentní karcinom prostaty a možnosti jeho léčby

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Metastatický karcinom prostaty (mCRPC) v současné době představuje onemocnění s celou řadou léčebných možností. V chemoterapii hraje významnou roli docetaxel, novější možností je použití kabazitaxelu. Abirateron jako první… celý článek >>

 

Optimální sekvenční léčba metastazujícího kolorektálního karcinomu s nemutovaným genem RAS: racionální biologické podklady pro volbu inhibitorů EGFR do 1. linie léčby

MUDr. Eugen Kubala

Od roku 2013 jsou předkládány poznatky ze studií hledajících optimální léčbu nemocných s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC). Dosavadní výsledky léčby, přes vynaložené prostředky, nejsou uspokojivé a… celý článek >>

 

Účinnost trazodonu v léčbě deprese a poruch spánku

Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Použití trazodonu má dlouhou historii. V poslední době se stal v léčbě depresivní poruchy opět středem pozornosti. Hlavními důvody jsou rozšiřující se poznatky o mechanismech účinku antidepresiv (AD) a dostupnost nové formy… celý článek >>

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky