Tiotropium/olodaterol (Spiolto) v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci

MUDr. Ondřej Kudela; MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D.; MUDr. Barbora Novotná; MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Hlavní roli v udržovací léčbě chronické obstrukční plicní nemoci mají β2-mimetika a anticholinergika s prodlouženým účinkem. Kombinovaná bronchodilatační léčba, současné užití obou lékových skupin, dále… celý článek >>

 

Význam fixní kombinace atorvastatin, perindopril a amlodipin (Lipertance)

Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC

Rizikové faktory pro vznik kardiovaskulárních (KV) onemocnění se vyskytují často současně – většina hypertoniků má současně hypercholesterolemii, což u nich zdvojnásobuje riziko KV příhod. V souladu s tím současná… celý článek >>

 

Fixní kombinace dlouhodobě působícího inzulinu s analogem GLP-1 jako možnost intenzifikace léčby diabetiků 2. typu

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Diabetes mellitus (DM) 2. typu je onemocnění s progresivním průběhem, které v důsledku postupného snižování inzulinové sekrece vyžaduje intenzifikaci léčby, často včetně nutnosti nasazení inzulinoterapie. Léčba inzulinem je… celý článek >>

 

Dlouhodobá léčba fingolimodem u roztroušené sklerózy – výsledky 4,5leté extenze studie TRANSFORMS

MUDr. Jiří Piťha

Klinická studie TRANSFORMS a její extenze prokázaly snížení ročního počtu relapsů, zpomalení progrese disability a zlepšení parametrů magnetické rezonance u pacientů s relabující-remitující formou roztroušené sklerózy… celý článek >>

 

Studie FLAME: Fixní kombinace bronchodilatancií jako nová možnost léčby pacientů s CHOPN s rizikem exacerbací

MUDr. Jaromír Zatloukal, Ph.D.

Exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) vedou k rychlejšímu poklesu plicních funkcí, vyšší četnosti hospitalizací a k vyšším nákladům na zdravotní péči, zhoršují symptomy nemoci a kvalitu života nemocných, a… celý článek >>

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky