Umeklidinium/vilanterol – nová fixní dvojkombinace duální bronchodilatace v udržovací terapii CHOPN

Doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.; MUDr. Michal Balco

Umeklidinium/vilanterol představuje novou fixní dvojkombinaci léčiv v udržovací terapii chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Umeklidinium je dlouhodobě působící antagonista muskarinových receptorů, vilanterol dlouhodobě… celý článek >>

 

Secukinumab v terapii psoriázy

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

Secukinumab je nová, plně humánní monoklonální protilátka selektivní vůči interleukinu-17A, jednomu z klíčových cytokinů uplatňujících se v patogenezi psoriázy. Účinnost a bezpečnost secukinumabu byly vyhodnocovány v… celý článek >>

 

Idiopatická plicní fibróza – od léčebného nihilismu k účinné farmakoterapii

Prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

Procedura vývoje a registrace generika jsou zaměřeny na urychlený vstup na trh a tyto léky jsou všeobecně považovány za stejně účinné a levnější varianty originálních přípravků. Potenciální rizika či nevýhody generické preskripce jsou však vnímány pouze okrajově.

celý článek >>

 

Jak ovlivní terapii diabetu 2. typu výsledky velkých studií publikovaných v roce 2015?

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA; MUDr. Jan Brož

V roce 2015 byly publikovány výsledky několika klinických studií, které se týkají kardiovaskulární bezpečnosti antidiabetik u pacientů s diabetem 2. typu. Na jedné straně tyto studie prokázaly bezpečnost nové léčby… celý článek >>

 

Novinky v sekundární prevenci aterotrombotických příhod – zaměřeno na tikagrelor

MUDr. Michaela Šnejdrlová, Ph.D.

Kardiovaskulární onemocnění (KVO) zaujímají nadále v žebříčku mortality celosvětově první místo. Výskyt aterotrombotických příhod lze ovlivnit jednak důslednou intervencí všech rizikových faktorů aterosklérózy, velkou… celý článek >>

 

Nové trendy v léčbě skvamózního nemalobuněčného karcinomu plic

MUDr. Libor Havel

Bronchogenní karcinom představuje celosvětově jednu z nejčastějších malignit. V průměru je každý rok diagnostikováno 1,8 milionu nových případů karcinomu plic a asi 1,6 milionu pacientů na tuto malignitu zemře. I přes… celý článek >>

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky