dulaglutid

bioloprof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Dulaglutid je agonista receptoru pro GLP-1 podávaný v subkutánní injekci pomocí předplněného aplikátoru 1x týdně. Je indikován k léčbě dospělých pacientů s diabetes mellitus 2. typu buď v monoterapii, nebo v kombinaci s jinými… celý článek >>

 

Šest otázek použití ezetimibu v roce 2018

doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.; MUDr. Jiří Laštůvka; MUDr. Martin Šatný; MUDr. Eva Tůmová, Ph.D.

Ezetimib představuje účinnou a bezpečnou možnost dalšího prohloubení účinku statinů na snížení koncentrace LDL-cholesterolu. Lze jej volně kombinovat se všemi statiny, v případě úplné nesnášenlivosti statinů i s… celý článek >>

 

Cílená biologická léčba bronchiálního astmatu

MUDr. Irena Krčmová, CSc.; MUDr. Jakub Novosad, Ph.D.

Standardní léčba středně těžkého až těžkého perzistujícího astmatu spočívá v protizánětlivé léčbě inhalačními kortikosteroidy v kombinaci s dlouhodobě působícími bronchodilatancii a antagonisty leukotrienů. Část… celý článek >>

 

Postavení farmakoterapie v léčbě idiopatické plicní fibrózy

prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

Idiopatická plicní fibróza (IPF) je dle definice chronická idiopatická intersticiální pneumonie dospělých jedinců spojená s radiologickým a histopatologickým obrazem obvyklé intersticiální pneumonie (usual interstitial pneumonia… celý článek >>

 

Sakubitril/valsartan v klinické praxi

doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA

Sakubitril/valsartan je novým zástupcem léčiv ze skupiny ARNI (angiotensin receptor and neprilysin inhibitor) určených pro léčbu pacientů se stabilním chronickým srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí levé komory. Jeho… celý článek >>

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky