1 / 2021
1 / 2021

Obsah čísla 1 / 2021

Zprávy z kongresů

Fokus: Pneumologie

Kazuistiky / Klinická praxe

Minitéma čísla: Neurologie a léčba bolesti

Farmakoterapeutické postupy

Farmaceutická medicína

Komentáře k analýze složení směsi flavonoidů v tabletách Diozen 500 mg metodou UHPLC
Laboratorní analýza léčivého přípravku Diozen potvrdila složení z flavonoidní směsi (komentář)

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D., doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

ANALYTICAL STUDY REPORT Výběr informací a výsledků z laboratorního protokolu (komentář)
Venofarmaka s flavonoidy základem léčby chronického žilního onemocnění (komentář)

doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Aktuality

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky