Aktuální možnosti léčby ALK-pozitivního nemalobuněčného karcinomu plic

MUDr. Libor Havel

Pacienti s prokázanou translokací genu EML4-ALK představují malou, nicméně klinicky zajímavou podmnožinu nemocných s nemalobuněčným karcinomem plic ( NSCLC). Jejich klinické charakteristiky, a zejména prognóza, jsou významně… celý článek >>

 

Léčba pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty po selhání docetaxelu

MUDr. Jana Katolická, Ph.D.; MUDr. Petr Filipenský, Ph.D.

Kastračně rezistentní metastatický karcinom prostaty je onemocnění často doprovázené bolestí, úbytkem hmotnosti, únavou, patologickými frakturami, popřípadě kompresí míchy a infiltrací kostní dřeně. Docetaxel je… celý článek >>

 

Neoadjuvantní systémová léčba karcinomu prsu

doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Neoadjuvantní léčba je systémová terapie předřazená před chirurgický výkon odstraňující karcinom prsu. Stejně jako adjuvantní systémová léčba působí eradikaci minimální reziduální nemoci a má dopad na prodloužení… celý článek >>

 

Strategie léčby pacientů s maligním melanomem

MUDr. Eugen Kubala

Současná léčba metastatického melanomu, obohacená o velký počet nových léků jak v imunoterapii, tak v biologické léčbě, přinesla řadu nových otázek. Jakou strategii léčby v 1. a 2. linii budeme volit u pacientů s… celý článek >>

 

Současné možnosti antiemetické profylaxe v onkologii

doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.; Mgr. Martin Brož; PharmDr. Lenka Součková, Ph.D.

Možnosti profylaxe CINV (chemotherapy-induced nausea and vomiting) se s příchodem nových antiemetik v posledních dvou desetiletích významně zlepšily. Stále je ale cílem zejména prevence nevolnosti a zvracení, nikoli léčba již… celý článek >>

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky