Současné možnosti léčby spondyloartritid

MUDr. Monika Gregová, Ph.D.

Spondyloartritidy (SpA) jsou chronická revmatická zánětlivá onemocnění s řadou klinických projevů. Onemocnění postihují pohybový aparát a pro celou skupinu jsou typické mimokloubní projevy, jako jsou psoriáza, přední uveitida… celý článek >>

 

Malobuněčný bronchogenní karcinom: vyhlídky do budoucnosti

MUDr. Libor Havel

Malobuněčný plicní karcinom (SCLC) je nádorovým typem, který je nejsilněji asociovaný s kouřením cigaret. Ještě před čtvrtstoletím představoval malobuněčný typ asi 25 % všech nově diagnostikovaných případů plicního… celý článek >>

 

Trazodon a jeho využití v léčbě depresivní poruchy

MUDr. Sylva Racková, Ph.D.

Trazodon patří do skupiny SARI (inhibitory serotoninových receptorů a inhibitory zpětného vychytávání serotoninu). V současné době máme k dispozici dvě lékové formy trazodonu: s řízeným uvolňováním (AC) a Contramid… celý článek >>

 

Postavení adjuvantní léčby v terapii melanomu

MUDr. Ivana Krajsová, MBA

Pokročilý melanom je vysoce agresivní nádor, u něhož nelze ani po radikálním odstranění vyloučit následné šíření a vznik vzdálených metastáz. Jednou z cest, jak zabránit relapsu onemocnění, je adjuvantní terapie. Nové… celý článek >>

 

Kabozantinib v léčbě hepatocelulárního karcinomu

MUDr. Eugen Kubala

Hepatocelulární karcinom (HCC) zůstává závažným celosvětovým onemocněním. Jeho výskyt vzrůstá. Až do roku 2016 byl jedinou možností systémové léčby sorafenib. Za poslední rok došlo k dramatickému rozšíření nabídky o… celý článek >>

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky