Obsah čísla 5 / 2020

Fokus: Hematoonkologie/hematologie

Kazuistiky / Klinická praxe

Minitéma čísla: Aktuality v léčbě karcinomu plic

Nová léčiva / Nové indikace

Cemiplimab

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA

Farmakoterapeutické postupy

Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Zprávy z klinických studií

Aktuality

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky