Současná strategie léčby astmatu

doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

V současné době jsme svědky celé řady významných změn ve strategii léčby astmatu. Novinky se netýkají pouze oblasti těžkého astmatu, kde přibývají nová biologická léčiva, která přesně cílí na určený fenotyp, ale… celý článek >>

 

Benralizumab – profil léku a první klinická zkušenost

MUDr. Irena Krčmová, CSc.; MUDr. Jakub Novosad, Ph.D.; MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D.

V oblasti imunoalergologie jsou dnes užívány monoklonální humanizované protilátky v diagnózách bronchiálního astmatu, atopického ekzému, chronické spontánní urtikarie a těžké hyperplastické rinosinusitidy s nosní polypózou.… celý článek >>

 

Známé i méně známé role IgE v patogenezi alergického astmatu

MUDr. Jakub Novosad, Ph.D.; MUDr. Irena Krčmová, CSc.

Bronchiální astma je heterogenní onemocnění, jehož definice a léčba se opírají o průkaz variabilní obstrukce a zánětu v oblasti dýchacích cest. I přes enormní nárůst informací o patogenezi této choroby je dodnes i jen… celý článek >>

 

Inhibitory SGLT2 v léčbě pacientů s diabetes mellitus 1. typu

glifloziprof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA

Inhibitory natrium-glukózového kotransportéru 2 (SGLT2) zlepšují mechanismem nezávislým na inzulinu kompenzaci diabetu 1. typu. Současně redukují hmotnost při zvýšeném výdeji glukózy močí a mírně snižují krevní tlak.… celý článek >>

 

Protidestičková léčba u akutního koronárního syndromu

MUDr. Ivo Varvařovský, Ph.D.

Agresivní protidestičková léčba je základem terapie akutních koronárních syndromů. V akutní fázi je používána v podobě duální protidestičkové léčby (DAPT) s využitím vysoce účinných inhibitorů destičkového receptoru… celý článek >>

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky