Možnosti terapie hypotyreózy

doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D.

Hypotyreóza je onemocnění hojného výskytu s prevalencí 5–10 %. Podstatou léčby je hormonální substituce. U více než 95 % hypotyreózních pacientů jde o jednoduchou substituci levotyroxinem v perorálním tabletovém přípravku.… celý článek >>

 

Prevence a léčba exacerbací CHOPN – současné možnosti

MUDr. Václava Bártů, Ph.D.

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je stále v popředí terapeutického snažení, protože se jedná o onemocnění s poměrně vysokou prevalencí. V České republice touto chorobou trpí přibližně 7–8 % populace.… celý článek >>

 

Aktuální pohled na místo inhibitorů SGLT2 (gliflozinů) v léčbě diabetu

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

Glifloziny rozšířily možnosti léčby diabetu 2. i 1. typu a zlepšily možnosti prevence a léčby srdečního selhání u diabetiků. Glifloziny v terapii diabetu 2. typu volíme individuálně, s přihlédnutím k jejich mechanismu… celý článek >>

 

Současný pohled na léčbu onychomykóz

MUDr. Radek Litvik

Onychomykóza je infekční onemocnění nehtového aparátu způsobené mikroskopickými houbami. Lokální léčba onychomykóz je možná dlouhodobým používáním antimykotických laků. Tato léčba má naději na úspěch v situacích,… celý článek >>

 

Léčba metabolického syndromu podle současných doporučení pro prevenci vzniku diabetu a kardiovaskulárních onemocnění

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC

Metabolický syndrom (MS) se řadí mezi prediabetes, neboť je spojen s 5krát vyšším rizikem vzniku diabetu 2. typu (DM2) ve srovnání s populací bez MS. Ženy s MS mají 3krát vyšší a muži s MS 2krát vyšší riziko pro… celý článek >>

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky