okrelizumab

MUDr. Eva Krasulová, Ph.D.

Roztroušená skleróza představuje autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému, které postihuje zejména mladé pacienty v produktivním věku. Léky, které jsou schopné modifikovat průběh atakovité (relaps-remitentní)… celý článek >>

 

Postavení teriflunomidu v léčbě roztroušené sklerózy

MUDr. Zbyšek Pavelek; doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.

Teriflunomid je v České republice registrován k léčbě roztroušené sklerózy (RS) ve stadiích klinicky izolovaného syndromu (CIS) a pro relabující-remitentní formu (RRRS). Teriflunomid má oproti stávajícím lékům nový… celý článek >>

 

Atezolizumab a jeho úloha v léčbě pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic

MUDr. Bohdan Kadlec, Ph.D.

Atezolizumab je novým zástupcem neustále se rozšiřující skupiny imunoterapeutických léků, který byl schválen pro léčbu lokálně pokročilého nebo metastazujícího nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) po selhání předchozí… celý článek >>

 

Paroxysmální noční hemoglobinurie

MUDr. Jan Válka; doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.; doc. MUDr. Iuri Marinov, CSc.

Paroxysmální noční hemoglobinurie (PNH) je vzácné onemocnění kmenové krvetvorné buňky vznikající na podkladě mutace genu PIG-A. V důsledku mutace je porušena syntéza glykosylfosfatidylinositolu a na povrchu buněk chybí proteiny… celý článek >>

 

Imunoterapie renálního karcinomu

léčebdoc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Renální karcinom je vysoce imunogenní nádor. Starší typy imunoterapie metastatického renálního karcinomu (mRCC), jako byly cytokiny interferon-α a interleukin-2, již zcela ustoupily do pozadí. V léčbě mRCC byly zkoumány… celý článek >>

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky