Nové trendy ve farmakoterapii obezity

Číslo: 4 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Nové trendy ve farmakoterapii
Obor: Diabetologie
Autoři: Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
Autoři - působiště: III. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Souhrn

Jedním z největších problémů moderní doby je obezita a s ní sdružená metabolická onemocnění – diabetes mellitus 2. typu a tzv. metabolický syndrom. Počet obézních i diabetiků v celém světě i u nás enormně narůstá. Velká část našich lékařů pamatuje doby, kdy výskyt diabetu byl 2 %, dnes je to 7 % a celosvětově se předpokládá, že mezi roky 2000 a 2025 se počet diabetiků zdvojnásobí. Předcházení obezitě a léčba obezity jsou hlavními opatřeními k prevenci vzniku diabetu 2. typu.

 

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky