Spirapril

Číslo: 4 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Kardiologie
Autoři: Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.
MUDr. Jiří Slíva1
Autoři - působiště: 1. interní kardioangiologická klinika, FN u sv. Anny, Brno
1 Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha

Souhrn

Spirapril zabraňuje přeměně angiotenzinu I na angiotenzin II, a řadí se tak do skupiny látek souborně označovaných jako inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (inhibitory ACE).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky