Nicergolin

Číslo: 4 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Psychiatrie
Autoři: MUDr. Roman Jirák
MUDr. Tomáš Doležal1
Autoři - působiště: Psychiatrická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
1 Farmakologický ústav 3. LF UK, Praha

Souhrn

Nicergolin je semisyntetický ergolinový derivát určený k terapii kognitivního deficitu u různých forem demence i lehčích organických psychických syndromů. U nicergolinu byly popsány nejprve vazoaktivní účinky, ale postupně se objevovaly zprávy o jeho schopnosti ovlivnit cholinergní a serotoninergní transmisi a dalších subcelulárních účincích. V ČR je registrován v indikaci léčby presenilních a senilních syndromů cévní nebo degenerativní etiologie a k léčbě poruch periferního prokrvení, dostupný je pod obchodními názvy Ergotop, Nilogrin a Sermion.

 

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky