Postavení ezetimibu v terapii hyperlipoproteinemií

Číslo: 4 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Kardiologie
Autoři: Doc. MUDr. Otto Mayer, CSc.
Autoři - působiště: Oddělení klinické farmakologie FN, Plzeň

Souhrn

V průběhu posledních let se ukázalo, že k léčbě upravující koncentrace krevních lipidů je indikováno stále více lidí a k optimalizaci jejich lipidového profilu je nutné dosáhnout významně nižších koncentrací LDL-cholesterolu (low-density- lipoprotein cholesterol – LDL-C). Dosud platná doporučení českých a evropských předních odborníků (LDLC ≤ 3 mmol/l, HDL-cholesterol [high-density-lipoprotein cholesterol – HDL-C] ≥ 1 mmol/l a triacylglyceroly [TG] ≤ 2 mmol/l) jsou v současné době revidována a podle závažnosti rizika by měla být koncentrace LDL-C snižována pod 2,5 či 2 mmol/l.

 

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky