Hodnocení variability srdeční frekvence, její klinický význam a možnosti ovlivnění

Číslo: 4 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Kardiologie
Autoři: MUDr. Petr Fráňa1
Doc. MUDr. Miroslav Souček, CSc1
MUDr. Ivan Řiháček1
MUDr. PharmDr. Lenka Bartošíková, Ph.D.2
MUDr. Jana Fráňová3
Autoři - působiště: 1 II. interní klinika, FN u sv. Anny, Brno
2 Ústav humánní farmakologie a toxikologie, VFU, Brno
3 II. dětská klinika, Dětská nemocnice FN, Brno

Souhrn

Autonomní nervový systém (ANS) řídí odpověď na řadu zevních i vnitřních podnětů, a zajišťuje tak integritu organismu. Porucha rovnováhy mezi aktivitou sympatického a parasympatického tonu významně ovlivňuje vznik a progresi mnoha kardiovaskulárních a metabolických onemocnění. Z těchto důvodů je věnována hodnocení dysfunkce ANS a možnostem jejího léčebného ovlivnění stále větší pozornost.

 

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky