Použití nízkomolekulárního heparinu dalteparinu v prevenci tromboembolie a v onkologii

Číslo: 4 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Hematologie
Autoři: MUDr. Miroslav Křížek, Ph.D.
MUDr. Jitka Šlechtová
MUDr. Zdeňka Hajšmanová
Autoři - působiště: Hematologický úsek ÚKBH LF UK a FN, Plzeň

Souhrn

Dalteparin je nízkomolekulární heparin s molekulovou hmotností 5 000 daltonů. Běžně je používán k léčbě akutní trombózy hlubokých žil (ŽT) a plicní embolie (PE), profylaxi tromboembolie v souvislosti s chirugickým výkonem, léčbě nestabilní anginy pectoris a non-Q-infarktu myokardu a k prevenci srážení krve v mimotělním oběhu. Indikace a dávky jsou trvale aktualizovány podle nejnovějších výzkumných poznatků.

 

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky