Rozdílné výsledky u pacientů se srdečním selháním užívajících celecoxib, rofecoxib nebo konvenční NSA – populační studie

Číslo: 4 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Nežádoucí účinky
Obor: Kardiologie

Souhrn

Jelikož především senioři tvoří nejpočetnější skupinu pacientů užívajících inhibitory cyklooxygenázy-2 k tlumení bolesti či zánětu nejrůznějšího původu, je důležité pochopit vzájemný vztah, resp. vliv těchto látek k srdečnímu selhání, které se v této věkové kategorii vyskytuje s největší prevalencí. S tímto ohledem byla porovnávána bezpečnost rofecoxibu, celecoxibu a konvenčního NSA na rozvoj srdečního selhání a na riziko úmrtí v důsledku takové komplikace (n = 2 256 pacientů starších 66 let).

 

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky