Riziko infarktu myokardu u pacientů léčených selektivními inhibitory cyklooxygenázy-2 nebo konvenčními nesteroidními antirevmatiky: studie případů a kontrol

Číslo: 4 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Nežádoucí účinky
Obor: Kardiologie

Souhrn

Ačkoliv klinická účinnost selektivních inhibitorů cyklooxygenázy- 2 (COX-2) je prakticky srovnatelná s konvenčními nesteroidními antirevmatiky (NSA), v uplynulém roce byly tyto látky velmi živě diskutovány zejména v souvislosti s kardiovaskulárním rizikem, které vyústilo ve stažení rofecoxibu (Vioxx) z trhu (viz studie VIGOR a další). Současná klinická praxe však trpí nedostatkem informací o vztahu dalších selektivních inhibitorů COX-2 k tomuto riziku.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky