Studie EVA (EValuation of Atherothrombosis)

Číslo: 4 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Nežádoucí účinky
Obor: Kardiologie
Autoři: Doc. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.1
Autoři - působiště: II. interní klinika a 1 I. interní kardioangiologická klinika, FN u sv. Anny, Brno

Souhrn

Řada studií prokázala význam protidestičkové léčby v sekundární, ale i primární prevenci u pacientů s vysokým rizikem. Přestože je používání kyseliny acetylsalicylové (ASA) u nemocných s klinickou manifestací aterosklerózy široce rozšířeno, poměrně často dochází k rozvoji opakované aterotrombotické příhody. Jednou z možných příčin je aspirinová rezistence, jejíž výskyt je v literatuře udáván v 10–40 %.

 

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky