Ovlivnění EGFR u nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC)

Číslo: 4 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Vyvinutí specifických inhibitorů receptorů epidermálního růstového faktoru (EGFR), jakými jsou erlotinib a gefitinib, zpočátku vzbudilo velmi nadějné očekávání, jež však bylo záhy vystřídáno vystřízlivěním a do jisté míry i zklamáním. V kombinaci se stávající cytotoxickou léčbou totiž už erlotinib není schopný dále zlepšit prognózu nemocných NSCLC.

 

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky