Kardiovaskulární rizikové faktory po antenatální expozici betamethasonu: 30leté sledování

Číslo: 4 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

S podáváním betamethasonu se můžeme setkat u předčasně narozených dětí, a to v prevenci syndromu dechové tísně, neboť bylo potvrzeno, že v této indikaci významně snižuje nemocnost i mortalitu. Podle některých autorů však může mít tato raná léčba vliv na pozdější kardiovaskulární riziko.

 

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky