Vinorelbin plus cisplatina vs pouhá observace u resekovaného nemalobuněčného plicního karcinomu (NSCLC)

Číslo: 4 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Přínos adjuvantní terapie cisplatinou a vinorelbinem u pacientů s resekovaným NSCLC ve stadiu IB (45 %) nebo II (55 %) byl hodnocen na souboru 482 pacientů náhodně rozdělených na skupinu léčených chemoterapií (n = 242) a skupinu s pouhou observací (n = 240).

 

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky