Profylaxe antibiotiky snižuje mortalitu u neutropenických pacientů: metaanalýza

Číslo: 4 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Antibiotika

Souhrn

Bakteriální infekce jsou důležitou příčinou morbidity i mortality u pacientů s rozvinutou neutropenií v důsledku protinádorové chemoterapie. Na otázku, zda tuto situaci může dostatečně ovlivnit preventivní antibiotická léčba, se snažili nalézt odpověď autoři rozsáhlé metaanalýzy, do níž bylo zařazeno celkem 95 studií provedených v letech 1973–2004.

 

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky