Bevacizumab plus irinotecan, fluorouracil a leucovorin v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu

Číslo: 4 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Cévní endoteliální růstový faktor (VEGF), difuzibilní glykoprotein produkovaný zdravými i nádorovými buňkami, je důležitým regulátorem fyziologické i patologicky probíhající angiogeneze. V předklinických studiích se ukázalo, že monoklonální protilátky namířené právě proti VEGF jsou schopny významně inhibovat růst transplantovaných tkáňových štěpů, a proto byla nastolena i hypotéza možného účinku při léčbě některých typů nádorového bujení. Klinicky zkoušená protilátka těchto vlastností je známa jako bevacizumab (Avastin).

 

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky