12 vs 24 týdnů trvající léčba peginterferonem-α2b v kombinaci s ribavirinem při infekci HCV s genotypem 2 nebo 3

Číslo: 4 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

Autoři nedávno publikované studie se snažili zjistit, zda je nějaký rozdíl v účinnosti mezi 12- a 24týdenní léčbou hepatitidy C, je-li u pacientů již 4 týden léčby nedetekovatelná koncentrace RNA v séru pomocí PCR, resp. zda delší léčba má ještě další přínos. Na souboru 283 pacientů náhodně rozdělených do dvou skupin bylo zjištěno že oba přístupy poskytují prakticky stejnou léčebnou odpověď, přičemž kratší léčebný režim byl provázen nižším výskytem nežádoucích účinků (p = 0,045). Podíl relapsů byl sice nižší při déle trvající léčbě, avšak rozdíl mezi skupinami nebyl statisticky významný (p = 0,16).

 

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky