Přidání clopidogrelu k aspirinu a fibrinolýze v léčbě akutního infarktu myokardu s elevací segmentu ST

Číslo: 4 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Velké množství pacientů s infarktem myokardu a elevací segmentu ST, kteří jsou léčeni fibrinolytickou léčbou, nedosáhne dostatečné reperfuze a mají vysoké riziko reokluze a následného úmrtí. Do studie CLARITY-TIMI 28 bylo zařazeno 3 491 pacientů s maximálně 12 hodin starým nálezem infarktu s elevací ST, kteří dostali fibrinolýzu, aspirin a podle potřeby heparin.

 

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky