Kombinace olanzapinu a fluoxetinu v porovnání s lamotriginem v léčbě bipolární depresivní poruchy

Číslo: 4 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Bipolární depresivní porucha je obtížně léčitelná forma deprese, pro jejíž léčbu doporučují guidelines Americké psychiatrické společnosti (APA) z roku 2002 jako první volbu lithium nebo lamotrigin. Ačkoliv je lamotrigin znám především jako antiepileptikum, byla prokázána jeho účinnost v akutní léčbě bipolární deprese ve dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, 7 týdnů trvající studii.

 

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky