Duloxetin v terapii inkontinence

Číslo: 5 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Urologie
Autoři: MUDr. Miroslav Záleský
doc. MUDr. Roman Zachoval Ph.D.
doc. MUDr. Michael Urban
Autoři - působiště: Urologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

Souhrn

Močová inkontinence definovaná Mezinárodní společností pro kontinenci (ICS) jako jakýkoliv nechtěný únik moči se vyskytuje v dospělé populaci dvakrát až čtyřikrát častěji u žen než u mužů.

Močová inkontinence definovaná Mezinárodní společností pro kontinenci (ICS) jako jakýkoliv nechtěný únik moči se vyskytuje v dospělé populaci dvakrát až čtyřikrát častěji u žen než u mužů. Podle epidemiologické studie provedené Hunskaarem a spol. u 29 500 evropských žen je prevalence inkontinence 35 %. Nejčastějším podtypem inkontinence je stresová inkontinence, následována smíšenou a urgentní inkontinencí. Inkontinence je nezanedbatelným ekonomickým a sociálním problémem pro společnost i pro ženy, neboť polovina inkontinentních pacientek je nucena nosit vložky a 5 % žen s močovou inkontinencí je léčeno operačně.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky