Voriconazol

Číslo: 5 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Hematoonkologie
Autoři: MUDr. Jan Haber, CSc.
MUDr. Naďa Mallátová1
Autoři - působiště: I. interní hematoonkologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
1 Oddělení lékařské parazitologie a mykologie, Nemocnice České Budějovice a. s.

Souhrn

Voriconazol je triazolové širokospektré antimykotikum 2. generace se systémovým účinkem. Je derivátem fluconazolu.

Voriconazol je triazolové širokospektré antimykotikum 2. generace se systémovým účinkem. Je derivátem fluconazolu. Chemický název je (2R,3S)-2-(2,4-difluorofenyl)-3-(5-fluor-4-pyrimidinyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-2-butanol, laboratorní označení UK-109,496. Sumární vzorec je C16H14N5F3O a molekulová hmotnost 349,3 kD. V injekční lékové formě je voriconazol vázán na nosič – derivát cyklodextrinu (b-cyklodextrinsulfobutylether, SBECD). Indikace voriconazolu vyplývají ze spektra účinku – 1. linie léčby invazivní aspergilózy, invazivní kandidóza u non-neutropenických nemocných, kandidóza jícnu, dále infekce způsobené Scedosporium apiospermum (asexuální forma Pseudallescheria boydii), Fusarium spp. včetně Fusarium solani u nemocných, u kterých selhala předchozí léčba. Voriconazol je v české republice registrován pod obchodním názvem Vfend.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky