Clopidogrel

Číslo: 5 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Hematologie
Autoři: MUDr. Petr Janský
Autoři - působiště: Kardiologická klinika FN Motol, Praha

Souhrn

Clopidogrel je relativně nová molekula, která prostřednictvím blokády vazby adenosindifosfátu (ADP) na jeho destičkový receptor zabraňuje aktivaci a agregaci trombocytů.

Clopidogrel je relativně nová molekula, která prostřednictvím blokády vazby adenosindifosfátu (ADP) na jeho destičkový receptor zabraňuje aktivaci a agregaci trombocytů. Jeho hlavní indikací je především prevence aterotrombotických příhod u pacientů s anamnézou infarktu myokardu, cévní mozkové příhody či s ischemickou chorobou dolních končetin. Dále je indikován u pacientů po perkutánních koronárních intervencích s implantací stentu a u akutních koronárních syndromů bez elevace ST úseku.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky