Hyperkalcemie – terapeutické možnosti

Číslo: 5 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Kardiologie
Autoři: MUDr. Jiří Jenšovský, CSc.
Autoři - působiště: Osteocentrum ÚVN, Praha

Souhrn

Ionizované kalcium je v lidském těle nezbytné pro řadu životně důležitých funkcí – neuromuskulární přenos, metabolismus kostí, endokrinní a exokrinní sekreci, koagulaci krve, imunitní systém, integritu buněčných membrán a mnoho dalších.

Ionizované kalcium je v lidském těle nezbytné pro řadu životně důležitých funkcí – neuromuskulární přenos, metabolismus kostí, endokrinní a exokrinní sekreci, koagulaci krve, imunitní systém, integritu buněčných membrán a mnoho dalších. Lidské tělo obsahuje 1–2 kg kalcia, z toho 99 % je obsaženo v kostech, zbývající 1 % v extracelulární a intracelulární tekutině. V krvi je 45 % kalcia vázáno na plazmatické proteiny, především albumin, 10 % se vyskytuje v komplexech (bikarbonát, fosfát, citrát) a zbývajících 45 % je volný, biologicky aktivní kalciový iont. Poměr mezi ionizovaným a celkovým kalciem je významně ovlivňován i změnami acidobazické rovnováhy. Mezi kostní tkání a extracelulární tekutinou se denně vymění 12 mmol kalcia. Intracelulární obsah kalcia je trvale udržován na velmi nízkých hladinách (0,1–10 mmol/l), zatímco v extracelulární tekutině je koncentrace kolem 5 mmol/l. Regulace homeostázy kalcia patří vzhledem k vitálnímu významu tohoto působku k nejlépe zajištěným a nejtěsněji řízeným, kalcemie je udržována na velmi konstantní úrovni. Na regulaci se podílejí parathormon, vitamin D, calcitonin, řízení vstřebávání a vylučování kalcia střevem, resp. ledvinami. Hyperkalcemie je projevem poruchy, selháním fyziologické homeostázy. O hyperkalcemii hovoříme, překročí-li hladiny 2,62 mmol/l. Je třeba vždy pečlivě diferencovat mezi hyperkalcemií akutní a chronickou a mezi hyperkalcemií symptomatickou a asymptomatickou. Možné příčiny hyperkalcemie jsou zahrnuty v obrázku 1.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky