Úloha inhibitorů AT1-receptorů pro angiotenzin II (sartanů) v prevenci kardiovaskulárních nemocí

Číslo: 5 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Kardiologie
Autoři: Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.
Autoři - působiště: Centrum preventivní kardiologie, 2. interní klinika LF UK a FN, Plzeň

Souhrn

V patofyziologii aterosklerózy, hypertenze a jejích komplikací hraje roli řada mechanismů a renin-angiotenzinový systém (RAS) je jeden z nejvýznamnějších. Blokádou tohoto systému lze efektivně snížit vysoký krevní tlak, rychle regredovat hypertrofickou levou komoru srdeční nebo zabránit jejímu rozvoji.

V patofyziologii aterosklerózy, hypertenze a jejích komplikací hraje roli řada mechanismů a renin-angiotenzinový systém (RAS) je jeden z nejvýznamnějších. Blokádou tohoto systému lze efektivně snížit vysoký krevní tlak, rychle regredovat hypertrofickou levou komoru srdeční nebo zabránit jejímu rozvoji. Blokádou RAS lze zabránit, nebo alespoň oddálit vznik dalších komplikací hypertenze, jako je nefroskleróza a selhání ledvin, rozvoj aterosklerózy a jejích nejčastějších komplikací, tj. ischemické choroby srdeční (ICHS) a cévní mozkové příhody (CMP). Angiotenzin II hraje důležitou roli nejen v patogenezi hypertenze, ale i aterosklerózy, ovlivňuje remodelaci cév a srdce a je hlavním faktorem v patofyziologii srdečního a ledvinového selhání aj. Kromě inhibitorů ACE, které blokují enzym konvertující angiotenzin I na angiotenzin II, byly objeveny inhibitory AT1-receptorů pro angiotenzin II neboli sartany, které blokují RAS v jednom z míst působení angiotenzinu II.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky