Poznámky k ekvianalgetickým dávkám transdermálních opioidů

Číslo: 5 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Bolest
Autoři: MUDr. Tomáš Doležal
Autoři - působiště: Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha

Souhrn

Transdermální formy rozšířily paletu lékových forem opioidů. V ČR jsou v současnosti dostupné transdermální forma fentanylu (Durogesic) a buprenorphinu (Transtec). Oba transdermální opioidy jsou určeny těm pacientům s nádorovou a nenádorovou chronickou bolestí, u kterých nejsou jiné opioidy vhodné.

Transdermální formy rozšířily paletu lékových forem opioidů. V ČR jsou v současnosti dostupné transdermální forma fentanylu (Durogesic) a buprenorphinu (Transtec). Oba transdermální opioidy jsou určeny těm pacientům s nádorovou a nenádorovou chronickou bolestí, u kterých nejsou jiné opioidy vhodné. V praxi se jedná zejména o takové pacienty, kteří nemohou přijímat perorální lékové formy pro výskyt nežádoucích účinků (nauzea, zvracení, těžká zácpa), a takové, u kterých je třeba zlepšit compliance k léčbě či vyžadují nový opioid v rámci rotace opioidů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky