Antibiotická léčba v graviditě

Číslo: 5 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Nežádoucí účinky
Obor: Antibiotika
Autoři: MUDr. Olga Džupová
Autoři - působiště: Infekční klinika 3. LF UK a FN Na Bulovce, Praha

Souhrn

Antibiotické léčbě se nelze v graviditě vyhnout. Použití antibiotik je u gravidních žen nezbytné jednak při léčbě infekcí stejných jako v ostatní populaci (respirační, gastrointestinální, kožní infekce, neuroinfekce atd.), jednak infekcí se zvláštním významem v graviditě (uroinfekce, klasické pohlavní infekce, kolonizace streptokoky skupiny B) nebo infekcí s graviditou přímo souvisejících (chorioamnionitida).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky