Antibiotická léčba v graviditě

Číslo: 5 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Nežádoucí účinky
Obor: Antibiotika
Autoři: MUDr. Olga Džupová
Autoři - působiště: Infekční klinika 3. LF UK a FN Na Bulovce, Praha

Souhrn

Antibiotické léčbě se nelze v graviditě vyhnout. Použití antibiotik je u gravidních žen nezbytné jednak při léčbě infekcí stejných jako v ostatní populaci (respirační, gastrointestinální, kožní infekce, neuroinfekce atd.), jednak infekcí se zvláštním významem v graviditě (uroinfekce, klasické pohlavní infekce, kolonizace streptokoky skupiny B) nebo infekcí s graviditou přímo souvisejících (chorioamnionitida).

Antibiotické léčbě se nelze v graviditě vyhnout. Použití antibiotik je u gravidních žen nezbytné jednak při léčbě infekcí stejných jako v ostatní populaci (respirační, gastrointestinální, kožní infekce, neuroinfekce atd.), jednak infekcí se zvláštním významem v graviditě (uroinfekce, klasické pohlavní infekce, kolonizace streptokoky skupiny B) nebo infekcí s graviditou přímo souvisejících (chorioamnionitida). Podávání antibiotik v graviditě se řídí zásadami obecně platnými pro racionální antibiotickou léčbu, a navíc musí respektovat hledisko bezpečnosti. Při posuzování bezpečnosti antibiotik v graviditě se sledují negativní účinky antibiotika na vyvíjející se plod i na organismus gravidní ženy. U gravidních žen se neprovádějí kontrolované prospektivní klinické studie s podáváním antibiotik a informace o jejich účincích jsou získávány z jiných zdrojů: ze studií na zvířatech, z retrospektivních studií cíleně vyhledávaných skupin žen léčených v graviditě různými antibiotiky nebo z popisů jednotlivých případů s případnými následky.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky