Různý vztah mezi statiny a zvýšenou hladinou kreatinkinázy

Číslo: 5 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Nežádoucí účinky
Obor: Kardiologie

Souhrn

Ačkoliv jsou inhibitory hydroxymethylglutarylkoenzymu A (statiny) poměrně velmi dobře snášeny, je třeba brát zřetel na možnost rozvoje myopatie jakožto závažného nežádoucího účinku. Dosud však není zcela jasné, kteří pacienti mají toto riziko vyšší, a měli by se tudíž takové léčbě vyhnout.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky