Různý vztah mezi statiny a zvýšenou hladinou kreatinkinázy

Číslo: 5 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Nežádoucí účinky
Obor: Kardiologie

Souhrn

Ačkoliv jsou inhibitory hydroxymethylglutarylkoenzymu A (statiny) poměrně velmi dobře snášeny, je třeba brát zřetel na možnost rozvoje myopatie jakožto závažného nežádoucího účinku. Dosud však není zcela jasné, kteří pacienti mají toto riziko vyšší, a měli by se tudíž takové léčbě vyhnout.

Ačkoliv jsou inhibitory hydroxymethylglutarylkoenzymu A (statiny) poměrně velmi dobře snášeny, je třeba brát zřetel na možnost rozvoje myopatie jakožto závažného nežádoucího účinku. Dosud však není zcela jasné, kteří pacienti mají toto riziko vyšší, a měli by se tudíž takové léčbě vyhnout. V recentní průřezové studii (215 191 pacientů léčených simvastatinem či lovastatinem) byla zjištěna vysoká hladina kreatinkinázy (CK) u 1,6 pac./1000 pac.; mírné či střední zvýšení CK pak u 6,4/1000. Vyšší prevalence zvýšení CK byla provázena zvýšením sérových hladin kreatininu a její pravděpodobnost byla vyšší při současném podání potenciálně interagujících léků, u mužů, u pacientů s diabetem a u pacientů starších 65 let. Celkově byla léčba lovastatinem spojena s nižší prevalencí vzestupu CK.

Literatura
Chan J, Hui RL, Levin E. Differential association between statin exposure and elevated levels of creatine kinase. Ann Pharmacother 2005;39:1611–5.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky