Pseudouzávěr střeva vyvolaný diltiazemem u neutropenického pacienta – kazuistika

Číslo: 5 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Nežádoucí účinky
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

U 74letého muže s čerstvě diagnostikovanou akutní myeloidní leukemií se 12. den indukční chemoterapie objevila fibrilace síní, která byla ihned od počátku léčena diltiazemem 5 mg i. v. každých 5–10 minut (celkem 5 dávek) a amiodaronem 150 mg i. v. v nárazové dávce.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky