Nízkomolekulární hepariny nebo heparinoidy versus standardní nefrakcionovaný heparin v léčbě ischemické mozkové příhody

Číslo: 5 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematologie

Souhrn

Podávání nízkomolekulárních heparinů (LMWH) a heparinoidů je oproti klasickému nefrakcionovanému heparinu spojeno s nižším rizikem krvácení, a naopak vyšší antitrombotickou účinností.

Podávání nízkomolekulárních heparinů (LMWH) a heparinoidů je oproti klasickému nefrakcionovanému heparinu spojeno s nižším rizikem krvácení, a naopak vyšší antitrombotickou účinností. V nedávné studii byly proto tyto látky porovnávány mezi sebou u pacientů s akutní mozkovou příhodou ischemického původu. Pomocí databází Medline, Embase a Cochrane Library bylo k následné metaanalýze vybráno 740 pacientů z celkem 6 studií. Zjistilo se, že ačkoliv léčba LMWH či heparinoidy je spojena s nižším výskytem hluboké žilní trombózy (OR = 0,52; 95% CI: 0,56–0,79), rozdíl oproti nefrakcionovanému heparinu s ohledem na plicní embolii, úmrtí, intrakraniální či extrakraniální krvácení je příliš malý na to, aby bylo možné vyslovit jednoznačný názor na jejich vyšší bezpečnost.
KS: LMWH – heparin – heparinoid – cévní mozková příhoda

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky