Alendronat versus calcitriol v prevenci úbytku kostní hmoty po transplantaci srdce

Číslo: 5 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Osteologie

Souhrn

Pacienti se srdečním selháním, a obzvláště ti po transplantaci srdce mají mnohem větší pravděpodobnost manifestace osteoporózy, a to zejména z důvodu užívání imunosupresiv (včetně kortikosteroidů), snížené fyzické námahy a užívání kličkových diuretik.

Pacienti se srdečním selháním, a obzvláště ti po transplantaci srdce mají mnohem větší pravděpodobnost manifestace osteoporózy, a to zejména z důvodu užívání imunosupresiv (včetně kortikosteroidů), snížené fyzické námahy a užívání kličkových diuretik. V léčbě takto vzniklé osteoporózy byla proto nyní srovnávána účinnost alendronatu s calcitriolem během prvního roku po transplantaci. Za jeden rok od transplantace byl zaznamenán pokles kostní denzity lumbální páteře o 0,7 % ve skupině pacientů léčených alendronatem 10 mg/den a o 1,6 % léčených calcitriolem 0,5 mg/den (p = 0,25). Podobných výsledků bylo dosaženo i v oblasti krčku femuru (pokles o 1,7 vs 2,1; p = 0,69). Podávané placebo vedlo k poklesu denzity v obou měřeních, kde zjištěný rozdíl byl signifikantní vůči alendronatu (p = 0,03, resp. p = 0,001), avšak vůči calcitriolu pouze v oblasti krčku (p = 0,15, resp. p = 0,001). Podávání calcitriolu bylo navíc spojeno s vyšším rizikem hyperkalciurie – 27 vs 7 %.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky