Bezpečné a účinné dávkovací režimy v pediatrii pro sotalol, založené na jeho farmakokinetice a farmakodynamice v populaci dětí se supraventrikulární tachykardií

Číslo: 5 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Vzhledem k často naléhavé potřebě zaléčit dětského pacienta pro srdeční arytmii se můžeme často setkat s ne zcela dostačujícími a vyhovujícími doporučenými postupy s ohledem na věk pacienta.

Vzhledem k často naléhavé potřebě zaléčit dětského pacienta pro srdeční arytmii se můžeme často setkat s ne zcela dostačujícími a vyhovujícími doporučenými postupy s ohledem na věk pacienta. Za tímto účelem byla provedena studie u dětí ve věku 0,03 až 17 let se supraventrikulární tachykardií (SVT) léčenou sotalolem v dávkách 1,0 až 9,9 mg/kg/den se sledováním léčebné odpovědi a základních farmakokinetických parametrů. Zjištěné interindividuální rozdíly lze podle autorů přičíst především rozdílům v hmotnosti s přídatným vlivem věku na clearance u dětí mladších než 1 rok. U novorozenců byla oproti starším dětem zjištěna větší pravděpodobnost prodloužení QT intervalu. Z 15 pacientů s SVT došlo k úspěšné konverzi na sinusový rytmus u 50 % při koncentracích 0,4 mg/ml a u 95 % při koncentracích 1,0 mg/ml. Na základě těchto výsledků dospěli autoři studie k doporučení úvodní a cílové dávky na 2 a 4 mg/kg/den pro novorozence, 3 a 6 mg/kg/den pro děti mladší 6 let a 2 a 4 mg/kg/den pro děti starší 6 let.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky