Porovnání fibrinolýzy a standardní péče oproti fibrinolýze s facilitovanou perkutánní koronární intervencí (PCI) v přednemocniční péči u infarktu myokardu

Číslo: 5 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Je zcela jednoznačné, že co možná nejrychlejší umožnění reperfuze ischemické oblasti má zásadní vliv na další prognózu pacienta s infarktem myokardu. Neexistuje však jednoznačný konsenzus, jaký způsob přednemocniční péče by pro takové pacienty byl nejoptimálnější.

Je zcela jednoznačné, že co možná nejrychlejší umožnění reperfuze ischemické oblasti má zásadní vliv na další prognózu pacienta s infarktem myokardu. Neexistuje však jednoznačný konsenzus, jaký způsob přednemocniční péče by pro takové pacienty byl nejoptimálnější. Určitou odpověď nám poskytuje studie se 164 pacienty s IM s elevacemi ST úseku, kteří byli léčeni fibrinolytiky (reteplasa + abciximab) a standardní medikací nebo PCI. Účinnost léčby se s odstupem času hodnotila pomocí magnetické rezonance značící velikost zjizveného ložiska, počet úmrtí, reinfarktů či počet mozkových příhod v následujících 6 měsících. Velikost ložiska byla významně nižší u pacientů podstoupivších PCI (p = 0,001). Kompletní uzdravení bylo rovněž vyšší ve prospěch této skupiny – 80,0 vs 51,9 % (p < 0,001). Navíc bylo u těchto pacientů popisováno i nižší riziko opakování infarktu, mozkové příhody či úmrtí.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky