Sekundární prevence cévní mozkové příhody protidestičkovou léčbou u kardiaků

Číslo: 5 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Prevence sekundárních cévních příhod je obzvláště důležitá u pacientů s anamnézou cévní mozkové příhody (CMP) nebo tranzientní ischemické ataky (TIA). Velká část kardiologů má v povědomí existenci možné kombinace clopidogrelu s aspirinem, která se osvědčila u akutního koronárního syndromu.

Prevence sekundárních cévních příhod je obzvláště důležitá u pacientů s anamnézou cévní mozkové příhody (CMP) nebo tranzientní ischemické ataky (TIA). Velká část kardiologů má v povědomí existenci možné kombinace clopidogrelu s aspirinem, která se osvědčila u akutního koronárního syndromu. Jejich benefit u TIA nebo CMP je nyní hodnocen poněkud skeptičtěji. Klinické studie totiž poskytují pouze málo přesvědčivé důkazy o prospěšnosti podávání clopidogrelu, a to s aspirinem či bez aspirinu, který se ukazuje prakticky stejně účinný jako jeho kombinace s clopidogrelem. Navíc v případě podávané kombinace je často zdůrazňováno vyšší riziko krvácení, které tak převáží nad možným benefitem této léčby. Naproti tomu kombinace dipyridamolu s prodlouženým uvolňováním a aspirinu představuje významný benefit v léčbě, kdy je riziko opakování příhody sníženo až o 23 % oproti aspirinu samotnému.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky