Sekundární prevence cévní mozkové příhody protidestičkovou léčbou u kardiaků

Číslo: 5 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Prevence sekundárních cévních příhod je obzvláště důležitá u pacientů s anamnézou cévní mozkové příhody (CMP) nebo tranzientní ischemické ataky (TIA). Velká část kardiologů má v povědomí existenci možné kombinace clopidogrelu s aspirinem, která se osvědčila u akutního koronárního syndromu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky