Stanovení N-terminálního (NT) proBNP nebo troponinu po echokardiografii s cílem stanovení závažnosti plicní embolie

Číslo: 5 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

Mozkový natriuretický peptid (BNP) a jeho prekursor NT-proBNP se v poslední době jeví jako poměrně nadějné indikátory při hodnocení závažnosti stavu při plicní embolii (PE).

Mozkový natriuretický peptid (BNP) a jeho prekursor NT-proBNP se v poslední době jeví jako poměrně nadějné indikátory při hodnocení závažnosti stavu při plicní embolii (PE). S cílem ověřit, zdali může jejich biochemické stanovení společně s provedením echokardiografického vyšetření pomoci rozpoznat pacienty s méně závažnou a více závažnou PE, bylo takto postupně vyšetřeno 124 pacientů s potvrzenou PE. Zatímco echokardiograficky prokázané pravostranné selhávání bylo spojeno až s 12násobným zvýšením rizika úmrtí nebo závažných komplikací oproti pacientům s nízkými hodnotami NT-proBNP (p = 0,002), v opačném případě, tj. při zvýšení NT-proBNP bez pravostranné dysfunkce, se zvyšovalo toto riziko pouze nevýznamně (p = 0,17).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky