Význam compliance ženy při užívání perorální hormonální kontracepce

Číslo: 5 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Antibiotika

Souhrn

V současné době nejužívanější moderní antikoncepční metodou je kombinovaná hormonální antikoncepce. Většina přípravků je perorálních, je možné využít i transdermální formu.

Úvod

V současné době nejužívanější moderní antikoncepční metodou je kombinovaná hormonální antikoncepce. Většina přípravků je perorálních, je možné využít i transdermální formu. Existují i přípravky injekční či vaginální, které zatím u nás dostupné nejsou. Estrogen-gestagenní kombinace se užívá nejčastěji v režimu cyklickém ve 28denních cyklech. Balení na jeden cyklus obsahuje 21–24 účinných tablet, zbývajících 4–7 dní se tablety neužívají nebo se užívá placebo. Kombinovaná hormonální antikoncepce představuje velmi spolehlivou antikoncepční metodu. Pearlův index dosahuje při správném užívání 0,1–0,2. V praxi však spolehlivost může být snížená následkem chyb v užívání. Sledování a následné vyhodnocení compliance pacientek při užívání hormonální kontracepce bylo cílem studie publikované v roce 2004 v The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care.

Cíl studie

Cílem studie bylo zaznamenat frekvenci zapomínání užití tabletky, sledovat chování žen při jejím zapomenutí a dokumentovat změny ve frekvenci zapomínání tabletek po změně způsobu užívaní z cyklického s pauzou na užívaní bez pauzy. Dále porovnat přínos při užívání antikoncepčních tablet v režimu přerušovaném pauzou a v kontinuálním (každodenním) užívání.

Metodika

Dlouhodobá, prospektivní, kohortová studie sledovala zdravé ženy v reprodukčním věku, užívající kombinovanou hormonální kontracepci. Data byla zjišťována v průběhu 6 měsíců před započetím a 6 měsíců po započetí studie. Studie se zúčastnilo 3 316 žen s průměrným věkem 29,9 let a 617 gynekologů.

Výsledky

Studie ukázala,že nejčastěji dochází k vynechání tablety 1. den – 18,2 %  a 1. týden (jiný než 1. den užívání) – 23,7 % u žen ve skupině před započetím studie. V průběhu studie to bylo 9,9 % 1. den užívání a 21,6 % 1. týden jiný než 1. den. Vynechání bylo častější u žen užívajících tabletky v režimu s pauzou, a to nejčastěji první týden nového balení. Při změně režimu užívání pilulek z cyklického na kontinuální došlo k poklesu vynechání tablet z 2,1 na 1,9 tablety. Bez vynechání tablet ve folow up periodě bylo 72 % žen s kontinuálním režimem, 28 % žen, které užívaly hormonální antikoncepci v režimu s pauzou. Pouze jednu tabletku vynechalo 58,1% žen, ostatní vynechaly 2 a více tablet.

Závěr

Studie potvrdila, že problém compliance pacientek při užívání hormonální kontracepce je velmi častý, a vyslovila závěr, že kontinuální režim užívání hormonální kontracepce zvyšuje compliance pacientek, zejména v kritické periodě cyklu (první den a první týden cyklu). To je vysvětlováno užitím tablet automaticky, což eliminuje riziko zapomenutí tabletky po pauze mezi dalším balením. Užívání 28tabletové antikoncepce může tedy zlepšit spolehlivost antikoncepce v důsledku snížení chyb při užívání.

(Zpracovala: MUDr. L. Tatárová, Porodnicko-gynekologické oddělení, Nemocnice Pardubice)

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky