Levofloxacin v prevenci bakteriálních infekcí u pacientů s nádorovým onemocněním a neutropenií

Číslo: 5 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Ve studii se 760 dospělými pacienty s nádorovým onemocněním, u nichž byla chemoterapií indukovaná neutropenie provázená zvýšeným rizikem bakteriálních infekcí, byl profylakticky pacientům podáván levofloxacin 500 mg/den, resp. placebo.

Ve studii se 760 dospělými pacienty s nádorovým onemocněním, u nichž byla chemoterapií indukovaná neutropenie provázená zvýšeným rizikem bakteriálních infekcí, byl profylakticky pacientům podáván levofloxacin 500 mg/den, resp. placebo. Počet pacientů s horečkou se tak významně snížil – 65 vs 85 % (relativní riziko – 0,76; 95% CI: –26 až –14 %; p = 0,001). Ve skupině pacientů léčených levofloxacinem byl podstatně nižší výskyt bakteriologicky pozitivních hemokultur a obecně i infekcí s potvrzeným mikrobiálním agens, přičemž mortalita i snášenlivost přípravku byla srovnatelná s placebem. Účinnost levofloxacinu byla přitom srovnatelná mezi pacienty se solidním nádorem či leukemií.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky