Vliv perindoprilu na kardiovaskulární morbiditu a mortalitu u pacientů s diabetem ve studii EUROPA – výstupy z podstudie PERSUADE

Číslo: 5 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Z výsledků studie EUROPA (EUropean trial on Reduction Of cardiac events with Perindopril in stable coronary Artery), což byla prospektivní, randomizovaná a placebem kontrolovaná studie probíhající po dobu čtyř let, je patrné, že u pacientů s diagnostikovaným onemocněním koronárních tepen, avšak bez klinických známek srdečního selhání, perindopril v dávce 8 mg/den významně snižuje relativní riziko výskytu srdeční zástavy, infarktu myokardu či úmrtí ze srdečních příčin, a to až o 20 % (p = 0,0003).

Z výsledků studie EUROPA (EUropean trial on Reduction Of cardiac events with Perindopril in stable coronary Artery), což byla prospektivní, randomizovaná a placebem kontrolovaná studie probíhající po dobu čtyř let, je patrné, že u pacientů s diagnostikovaným onemocněním koronárních tepen, avšak bez klinických známek srdečního selhání, perindopril v dávce 8 mg/den významně snižuje relativní riziko výskytu srdeční zástavy, infarktu myokardu či úmrtí ze srdečních příčin, a to až o 20 % (p = 0,0003). Vzhledem k časté komorbiditě koronárního řečiště s onemocněním diabetus mellitus se autoři rozhodli ještě k další, následné analýze dat, a to pacientů/diabetiků – podstudie PERSUADE (the PERindopril SUbstudy in coronary Artery disease and DiabEtes).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky