Jednoleté podávání parathormonu s následným jednoletým podáváním alendronatu u pacientů s osteoporózou

Číslo: 5 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Osteologie

Souhrn

Nedávné zavedení teriparatidu, analogu parathormonu (PTH), do léčby osteoporózy sice přináší dobrou klinickou odpověď, avšak podle výrobce není doporučeno jej podávat po dobu delší nežli 2 roky.

Nedávné zavedení teriparatidu, analogu parathormonu (PTH), do léčby osteoporózy sice přináší dobrou klinickou odpověď, avšak podle výrobce není doporučeno jej podávat po dobu delší nežli 2 roky. Z toho důvodu byla nyní provedena studie hodnotící význam následné antiresorpční terapie ve formě alendronatu (n = 119). Ukázalo se, že následné podávání alendronatu po vysazení PTH oproti placebu významně zvyšuje kostní denzitu (31 vs 14 %) a jeho podávání tak nabývá značného klinického významu, neboť objem nabyté kostní hmoty se okamžitě nesnižuje, nýbrž udržuje, či dokonce dále mírně zvyšuje.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky