Každodenní a cyklická léčba parathormonem u žen léčených alendronatem

Číslo: 5 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Osteologie

Souhrn

Ve studii se 126 ženami trpícími osteoporózou a dosud léčenými po dobu 1 roku alendronatem (A) byla hodnocena účinnost parathyreoidního hormonu (P). Pacientky byly rozděleny do skupin léčených A + P, přičemž P byl podáván ve 3měsíčních intervalech nebo každodenně, a do skupiny léčené pouze alendronatem.

Ve studii se 126 ženami trpícími osteoporózou a dosud léčenými po dobu 1 roku alendronatem (A) byla hodnocena účinnost parathyreoidního hormonu (P). Pacientky byly rozděleny do skupin léčených A + P, přičemž P byl podáván ve 3měsíčních intervalech nebo každodenně, a do skupiny léčené pouze alendronatem. V obou skupinách léčených A + P byl pozorován značný nárůst kostní novotvorby a zvýšení kostní denzity v oblasti bederní páteře (6,1 vs 5,4 % ve prospěch každodenního podávání; p < 0,001 v porovnání se samotným alendronatem). Každodenní podávání P však v porovnání s podáváním cyklickým bylo spojeno s jeho nižším fyziologickým účinkem, a to hlavně ve smyslu nižší intenzity kostní novotvorby a oddálení procesu kostní remodelace.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky