Perioperační podávání β-blokátorů a mortalita u velkých operačních zákroků

Číslo: 5 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Navzdory ne zcela studiemi podloženému benefitu perioperačního podávání b-blokátorů během velkých operací je jejich podávání u těchto stavů velmi často obhajováno.

Navzdory ne zcela studiemi podloženému benefitu perioperačního podávání b-blokátorů během velkých operací je jejich podávání u těchto stavů velmi často obhajováno. Tento postoj se proto stal hlavním důvodem k provedení retrospektivní studie mající za cíl objektivizovat praktický klinický dopad takové léčby. Z výsledků této analýzy (n = 782 969) je patrné, že u pacientů s revidovaným indexem srdečního rizika (RCRI) 0 nebo 1 bylo jejich podávání spojeno s nulovým až záporným užitkem (n = 580 665), zatímco u pacientů s RCRI 2 vedlo jejich podávání ke znatelnému poklesu pravděpodobnosti úmrtí během hospitalizace (OR 0,88; 95% CI: 0,8–0,98) a dále se snižovalo úměrně se zvyšujícímu RCRI až na OR 0,58 (95% CI: 0,5–0,67) při RCRI vyšším nežli 4.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky