Prospěch podávání β-blokátorů u pacientů neužívajících inhibitory ACE

Číslo: 5 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Ačkoliv je dnes užívání b-blokátorů (BB) v léčbě srdečního selhání standardem z důvodu jejich prokázaného sníženého rizika úmrtnosti, někteří autoři se domnívají, že toto pozorování může být do jisté míry zkresleno současným podáváním inhibitorů ACE nebo sartanů.

Ačkoliv je dnes užívání b-blokátorů (BB) v léčbě srdečního selhání standardem z důvodu jejich prokázaného sníženého rizika úmrtnosti, někteří autoři se domnívají, že toto pozorování může být do jisté míry zkresleno současným podáváním inhibitorů ACE nebo sartanů. Z toho důvodu byla nyní provedena metaanalýza placebem kontrolovaných studií s BB. Relativní riziko úmrtí bylo oproti placebu 0,73 (95% CI: 0,53–1,02), jestliže byly podány samostatně, a 0,76 (95% CI: 0,71–0,83) v případě současného podání s ACEI nebo sartany. Samotné inhibitory ACE však působily rovněž významné snížení rizika – 0,89 (95% CI: 0,8–0,99). Na základě výsledků této metaanalýzy lze usuzovat na přibližně srovnatelný benefit obou těchto lékových skupin.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky