Potřeba inzulinu u pacientů s nově diagnostikovaným diabetem typu 1 léčených protilátkami proti CD3 antigenu

Číslo: 5 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Na onemocnění diabetem 1. typu se v poslední době nahlíží jako na T lymfocyty zprostředkovaný autoimunitní proces, který vede k významnému poklesu inzulin-secernujících B-buněk v pankreatu.

Na onemocnění diabetem 1. typu se v poslední době nahlíží jako na T lymfocyty zprostředkovaný autoimunitní proces, který vede k významnému poklesu inzulin-secernujících B-buněk v pankreatu. Na základě předpokladu této patogeneze byl terapeuticky úspěšně testován ciclosporin, avšak jeho účinek vymizel záhy po jeho vysazení. Z dlouhodobé perspektivy by tedy bylo nutné přistoupit k jeho protrahovanému podávání, což by bezpochyby bylo spojeno i se značným nárůstem rizika nežádoucích účinků. Z výsledků preklinických studií prováděných na myších je patrné, že krátkodobé podávání monoklonálních protilátek proti antigenu CD3 vede k dlouhodobé stabilizaci onemocnění diabetem, a to prostřednictvím navození imunotolerance B-buněk Langerhansových ostrůvků v pankreatu. Do fáze klinického zkoušení se nedávno dostala aglykosylovaná protilátka IgG1 namířená proti CD3, označovaná jako ChAglyCD3, která by měla mít nižší riziko výskytu nežádoucích účinků, jako např. flu-like syndromu, a podle výsledků ukončené I. fáze klinického zkoušení by měla být zároveň zárukou klinicky patrného účinku.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky