Vliv blokátoru kanabinoidního CB1-receptoru, rimonabantu, na redukci tělesné hmotnosti a kardiovaskulárního rizika u pacientů s nadváhou: jednoletá zkušenost ze studie RIO-Europe

Číslo: 5 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Farmaceutická medicína
Obor: Kardiologie

Souhrn

Prevalence obezity má i přes poměrně velké množství řady různých osvětových programů stále rostoucí tendenci. To je např. dobře patrné při pohledu na evropskou populaci, kde přibližně 50 % obyvatel trpí nadváhou.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky