Vliv blokátoru kanabinoidního CB1-receptoru, rimonabantu, na redukci tělesné hmotnosti a kardiovaskulárního rizika u pacientů s nadváhou: jednoletá zkušenost ze studie RIO-Europe

Číslo: 5 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Farmaceutická medicína
Obor: Kardiologie

Souhrn

Prevalence obezity má i přes poměrně velké množství řady různých osvětových programů stále rostoucí tendenci. To je např. dobře patrné při pohledu na evropskou populaci, kde přibližně 50 % obyvatel trpí nadváhou.

Prevalence obezity má i přes poměrně velké množství řady různých osvětových programů stále rostoucí tendenci. To je např. dobře patrné při pohledu na evropskou populaci, kde přibližně 50 % obyvatel trpí nadváhou. Světová zdravotnická organizace odhaduje, že každým rokem v souvislosti s obezitou umírá celosvětově více než 2,5 milionů obyvatel. Ačkoliv nejúčinnější léčbou převážné většiny pacientů s tímto problémem bude vždy úprava životního stylu, poptávka po farmakologickém řešení je stále více než aktuální. Endogenní kanabinoidní systém nově popisovaný v souvislosti s fyziologickou regulací příjmu potravy, hospodařením s energií a metabolismem tuků či sacharidů se nyní jeví jako vhodné a poměrně nadějné místo pro medikamentózní ovlivnění. Ukázalo se totiž, že u myší s indukovanou obezitou je nadměrně aktivován, a proto se předpokládá, že by jeho inhibice mohla vést k poklesu tělesné hmotnosti.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky