Antibakteriální profylaxe po chemoterapii solidních nádorů a lymfomů

Číslo: 5 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Ačkoliv význam profylaxe antibiotiky po podání chemoterapeutické kúry solidních nádorů či lymfomů bývá stále předmětem řady diskusí, poznatky z nové klinické studie vnášejí do této problematiky poněkud nový pohled.

Ačkoliv význam profylaxe antibiotiky po podání chemoterapeutické kúry solidních nádorů či lymfomů bývá stále předmětem řady diskusí, poznatky z nové klinické studie vnášejí do této problematiky poněkud nový pohled. V této studii (n = 1 565) levofloxacin v dávce 500 mg/den již v průběhu prvního cyklu, v porovnání s placebem, výrazně snižoval riziko febrilií (3,5 vs 7,9 %; p < 0,001) u pacientů s rakovinou prsu, plic, varlat či u pacientů s lymfomem. V celém průběhu chemoterapie se febrilie vyskytly u 10,8 vs 15,2 % pacientů ve prospěch levofloxacinu (p = 0,01), přičemž hospitalizace byla nutná u 15,7, resp. 21,6 % z nich (p = 0,004).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky