Atorvastatin u hemodialyzovaných pacientů s diabetem 2. typu

Číslo: 5 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

O statinech je známo, že výrazně snižují riziko kardiovaskulárních příhod a potažmo i mortality nejenom u jinak zdravých kardiaků, ale i u pacientů s diabetem.

O statinech je známo, že výrazně snižují riziko kardiovaskulárních příhod a potažmo i mortality nejenom u jinak zdravých kardiaků, ale i u pacientů s diabetem. Nově byla provedena studie hodnotící jejich přínos u diabetiků, kteří jsou navíc zařazeni do dialyzačního programu. V této dvojitě zaslepené, randomizované studii (n = 1 255) byli diabetici léčeni buď atorvastatinem 20 mg, nebo placebem, přičemž již za první měsíc léčby došlo ve statinem léčené skupině k významnému poklesu LDL-cholesterolu (o 42 vs 1,3 %). Z dlouhodobého hlediska však významně nesnižoval riziko úmrtí z kardiovaskulárních příčin (p = 0,37); výjimkou byl nižší výskyt cévních mozkových příhod (p = 0,04).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky