Léčba oční hypertenze a glaukomu s otevřeným úhlem – metaanalýza

Číslo: 5 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Farmaceutická medicína
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

Glaukom se celosvětově řadí k nejčastějším příčinám slepoty, jejíž příčinou je až ve 13 %, přičemž jeho prevalence v populaci obyvatel starších 40 let bývá udávána mezi 1,5 až 2 %; u pacientů nad 70 let však stoupá až na 3 %.

Glaukom se celosvětově řadí k nejčastějším příčinám slepoty, jejíž příčinou je až ve 13 %, přičemž jeho prevalence v populaci obyvatel starších 40 let bývá udávána mezi 1,5 až 2 %; u pacientů nad 70 let však stoupá až na 3 %. Společně s rozvojem poznatků v této oblasti došlo v minulosti ke změnám nejenom léčebným, ale i v definici vlastního onemocnění. Primární glaukom je dnes definován jako chronické onemocnění optického disku charakterizované poklesem počtu a atrofií retinálních gangliových buněk s následným rozvojem abnormalit v zorném poli, které mohou, ale nemusí být spojeny se zvýšeným nitroočním tlakem. Ten však stále představuje velice důležitý rizikový faktor v další progresi onemocnění a významně přispívá k dalšímu rozvoji degenerace disku.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky