Trastuzumab

Supplementum: 1 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Katarína Petráková
Autoři - působiště: Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno

Souhrn

Jedním ze sledovaných protoonkogenů v onkogenezi je protoonkogen HER2 (synonymum: neu, C-erb-B), lokalizovaný na chromosomu 17q. Produktem jeho exprese je transmembránový protein p185HER2, patřící do rodiny EGFR (receptorů epidermálního růstového faktoru), zahrnujících HER1 (erb-B1), HER2 (erb-B2), HER3 (erb-B3) a HER4 (erb-B4).

Jedním ze sledovaných protoonkogenů v onkogenezi je protoonkogen HER2 (synonymum: neu, C-erb-B), lokalizovaný na chromosomu 17q. Produktem jeho exprese je transmembránový protein p185HER2, patřící do rodiny EGFR (receptorů epidermálního růstového faktoru), zahrnujících HER1 (erb-B1), HER2 (erb-B2), HER3 (erb-B3) a HER4 (erb-B4). Receptor HER2 hraje důležitou úlohu v normálním buněčném růstu a diferenciaci a ve zdravých tkáních je produkován v nízkých hladinách. Amplifikace genu HER2 vede ke zvýšení hladin HER2 mRNA a nadprodukci receptoru, což se dává do souvislosti se vznikem různých typů nádorů u člověka (karcinom prsu, karcinom ovaria, gastrointestinální karcinom).[1] Přibližně u 20–30 % karcinomů prsu můžeme prokázat nadprodukci HER2. Jedná se přitom o nádory s agresivním klinickým chováním a nižší chemosenzitivitou.[2]

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky