Srovnatelný vliv anastrozolu a tamoxifenu či jejich kombinace na plazmatické lipidy a na míru kostní resorpce během neoadjuvantní léčby

Supplementum: 1 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Příznivý vliv estrogenů na lipidový metabolismus i na stupeň kostní resorpce je dnes již dobře znám. S ohledem na tento účinek byl porovnáván vliv anastrozolu (inhibitoru aromatázy) a tamoxifenu (antagonisty estrogeních receptorů) u postmenopauzálních pacientek s karcinomem prsní žlázy.

Příznivý vliv estrogenů na lipidový metabolismus i na stupeň kostní resorpce je dnes již dobře znám. S ohledem na tento účinek byl porovnáván vliv anastrozolu (inhibitoru aromatázy) a tamoxifenu (antagonisty estrogeních receptorů) u postmenopauzálních pacientek s karcinomem prsní žlázy. Léčba tamoxifenem byla spojena s výrazným zvýšením koncentrace HDL-cholesterolu (+26,5 %) a poklesem celkového cholesterolu (TC) (–6,5 %) a non-HDL-částic (–12,3 %); léčba anastrozolem vedla k nárůstu HDL (+11,2 %), ale též k nesignifikantnímu nárůstu TC (+2,9 %) i non-HDL (+3,4 %). Kombinované podání však vede k nárůstu HDL (+9,4 %) a k poklesu TC (–10,9 %) a non-HDL (–13,9 %). Léčba anastrozolem byla navíc oproti tamoxifenu provázena výrazným zvýšením markeru kostní resorpce CTx.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky