Přechod z endokrinní léčby tamoxifenem na léčbu anastrozolem u postmenopauzálních pacientek s karcinomem prsu

Supplementum: 1 / 2005 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Ačkoliv je tamoxifen považován za určitý standard v léčbě hormon-responsivního karcinomu prsu, v poslední době se objevuje názor, že anastrozol má přinejmenším stejnou účinnost a snášenlivost.

Ačkoliv je tamoxifen považován za určitý standard v léčbě hormon-responsivního karcinomu prsu, v poslední době se objevuje názor, že anastrozol má přinejmenším stejnou účinnost a snášenlivost. V nové kombinované analýze dvou studií bylo sledováno, zda u žen léčených právě tamoxifenem může být dosaženo ještě vyššího léčebného účinku přechodem na anastrozol (n = 3 224). Po dvou letech léčby tamoxifenem byly ženy rozděleny do dvou skupin, léčených buď anastrozolem 1 mg, nebo tamoxifenem 20–30 mg. V průběhu 28týdenního sledování bylo ve skupině léčené anastrozolem zjištěno výrazné snížení rizika recidivy (o 40 %) oproti léčbě tamoxifenem (HR: 0,6; 95% CI: 0,44–0,81; p = 0,0009). Ačkoliv byla léčba anastrozolem provázena vyšším rizikem kostních zlomenin a trombóz, poskytovala pacientkám významnější naději na další život bez rizika výskytu recidivy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky